Počet návštev: 275219

   

  O Z N A M

                    

                    Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

   

   

  Oznamujeme Vám, že

   

  zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3

  sa uskutoční  v termíne

  od 02.05.2022  do 06.05.2022

  čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

   

  Forma a priebeh zápisu:

  • zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom
  • zákonný zástupca predloží pri zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie starší ako tri týždne
  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti
  • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej škole je na stránke materskej školy

   

  Podmienky prijatia:

  - na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku

  - na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie   predprimárneho vzdelávania povinné a budú uprednostnené podľa trvalého bydliska

  - ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou

  -  deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

   

  PaedDr. Anna Bineková, riaditeľka materskej školy

   

   

   

   

                                           

                              

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
   Ul. Železničný riadok 3,
   054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

  Fotogaléria

  © JaS Comp, Levoča