Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z201929464_Z_2 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 28.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 16/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 10.10.2019 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.10.2019 MIVA Market, spol. s. r.o. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere tovaru zo dňa 1.1.2016 s DPH 01.10.2019 Ing. Miroslav Galajda Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Z201924421_Z_2 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 09.09.2019 Stredná odborná škola pedagogická Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve č. Z 0113 o dodávke strážnej služby zo dňa 19.12.2003 s DPH 01.07.2019 Štefan Bendžala ALFA - SBS Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva ZML 296/2019 Zmluva o spolupráci s DPH 19.06.2019 Katolícka univerzita v Ružomberku Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 20131/2019/OaVP/L Zmluva o spolupráci č.20131/2019/OaVP/L s DPH 21.05.2019 Mesto Levoča Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 5764/2019/OaVP/L Zmluva o spolupráci č. 5764/2019/OaVP/L s DPH 27.03.2019 Mesto Levoča Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 9/7/07/0001/17 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/7/07/0001/17 s DPH 18.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 4618/2019/OaVP/L Zmluva o spolupráci č. 4618/2019/OaVP/L s DPH 04.03.2019 Mesto Levoča Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 1/2019 Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1701LD005 zo dňa 1.1.2017 v znení ich doplnení a dodatkov účinných ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dodatku s DPH 12.02.2019 DATALAN, a.s. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere a odbernom styku s DPH 02.01.2019 FARMA NEMEŚANY s.r.o. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Z201843419_Z_2 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 15.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 29236/OaVP/L Zmluva o spolupráci č. 29236/OaVP/L s DPH 31.10.2018 Mesto Levoča Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva Z201840971_Z_2 Zmluva o dodávke plynu s DPH 19.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
Zmluva 2018/267-002 Zmluva č. 2018/267-002 s DPH 04.10.2018 Materská škola Levoča Vicianová Anna, G. Haina 16, Levoča
Zmluva 2018/267-001 Zmluva č. 2018/267-001 s DPH 03.10.2018 Materská škola Levoča Vician Pavol, G. Haina 16, Levoča
Zmluva 2018_MPC_ŠOV_MŠ_DB_022 Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku s DPH 21.09.2018 Metodicko-pedagogické centrum Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 PaedDr. Anna Bineková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/166

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
    Ul. Železničný riadok 3,
    054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

Fotogaléria