Usporiadanie denných činnosti

 

  Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

      630 hod.          otvorenie materskej školy, postupné schádzanie detí v zhromažďovacích triedach

  710 - 815 hod.      hry a činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenia

  815 - 900 hod.     činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata

 900 - 1000 hod.    vzdelávacie aktivity 

1000 - 1130 hod.   pobyt vonku

1130 - 1215 hod.   činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed, osobná hygiena 

1215 - 1400 hod.   odpočinok

1400 - 1430 hod.   činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, olovrant

1430 - 1630 hod.   hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity

   1630 hod.          ukončenie prevádzky materskej školy

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
    Ul. Železničný riadok 3,
    054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

Fotogaléria

© JaS Comp, Levoča