Zápis detí do MŠ

Tlačivo k zápisu detí do MŠ

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS(2).pdf

 

O Z N A M

 

zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

sa uskutoční  v termíne

od 02.05.2022  do 06.05.2022

v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

Forma a priebeh zápisu:

  • zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom
  • zákonný zástupca predloží pri zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie starší ako tri týždne
  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti
  • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej škole je na stránke materskej školy

 

 

Podmienky prijatia:

- na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku

- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie  predprimárneho vzdelávania povinné a budú uprednostnené podľa trvalého bydliska

- ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou

-  deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

- deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

 

PaedDr. Anna Bineková, riaditeľka materskej školy

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
    Ul. Železničný riadok 3,
    054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

Fotogaléria

© JaS Comp, Levoča