Školská jedáleň

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3

 

Vedúca školskej jedálne: Viera Orlovská

Kontakt: 053/451 2593, 0910 867 416

E-mail: jedalenzrle@azet.sk

Číslo účtu školskej jedálne: SK94 1111 0000 0066 2084 0024

 

Prispevok_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni(1).pdf

 

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Nárok na obedy zadarmo alebo daňový bonus

Od nového školského roka sa zmenil systém príspevkov na stravu detí v školských zariadeniach. Výnimky vznikajú najmä pri 5-ročných deťoch a pri 15-ročných študentoch základných škôl.

Ak ste prešvihli prvý termín, a nestihli ste do 10. augusta 2021 odovzdať čestné vyhlasenia či informovať školu, že máte záujem o obedy zadarmo, tak to môžete urobiť teraz, ale len do 10. septembra 2021. Inak budete musieť čakať opäť ďalší mesiac. Čo teda robiť a zvážiť? Pozrite si s nami prehľad...

Aké sú typy daňových bonusov?

Na daňový bonus majú nárok zamestnaní rodičia alebo podnikatelia. Môžu si ich uplatňovať na každé dieťa zvlášť buď pravidelne každý mesiac pri výplate, alebo súhrnne pri ročnom zúčtovaní daní. Aktuálne rozoznávame tieto tri typy bonusov:

1) Dieťa do šesť rokov má nárok na dvojnásobný daňový bonus, ktorý je vo výške - 46,44 eur.

2) Deti vo veku od 6 do 15 rokov majú nárok na zvýšený daňový bonus, ktorý je vo výške - 39,47 eur.

3) Rodičia študentov nad 15 rokov majú nárok len na základný daňový bonus vo výške - 23,22 eur.

Dieťa do šesť rokov dostáva dvojnásobný daňový bonus

Na bezplatné obedy majú nárok iba 5-ročné deti, ktoré sú už predškoláci (vysvetlené hneď bod nižšie) a okrem nich aj škôlkari, ktorých rodičia sú nezamestnaní, poberatelia niektorého z dôchodkov alebo ich príjem dosahuje maximálne výšku životného minima. Deti zamestnaných rodičov musia za obedy platiť. Od štátu však dostávajú dvojnásobný daňový bonus, ktorý je aktuálne vo výške 46,44 eur. Ten dostávajú automaticky.

Päťročné deti už ako preškoláci

Nárok na bezplatnú stravu majú tiež deti v predškolskom veku, teda päťroční škôlkari. V tomto prípade dostávajú príspevok žiaci aj zamestnaných, aj nezamestnaných rodičov. U zamestnaných mám a otcov však vzniká súbeh, pretože im zároveň vzniká aj nárok na dvojnásobný daňový bonus.

Čo majú robiť zamestnaní rodičia päťročných detí, aby neprišli o oba príspevky?

Medzi daňovým bonusom a bezplatnými obedmi si vyberajú len rodičia, ktorí poberajú zvýšený daňový bonus vo výške 39,47 eur. Ale keďže vy do dosiahnutia veku 6 rokov naďalej poberáte za dieťa dvojnásobný daňový bonus vo výške 46,44 eur, automaticky vám vzniká nárok aj na bezplatné obedy pre predškolákov. Aby ste však naďalej plynule dostávali oba príspevky, musíte Materskej škôlke priniesť čestné vyhlásenie o tom, že nie ste poberateľmi zvýhodneného daňového bonusu.

ÚRADY A ZÁKONY

Ktoré deti majú po novom nárok na obedy zadarmo aj zvýšený daňový bonus? A môže rodič stratiť nárok na daňový bonus úplne?

Obedy zadarmo budú od septembra poskytované inak. Rodičia detí majú možnosť vybrať si medzi "obedom zadarmo" alebo "daňovým bonusom". Pozor však, aby ste sa nerozhodli nesprávne, v tom prípade môžete dokonca prísť o akýkoľvek nárok na daňový bonus.

Čo ak dieťa dosiahne počas predškolského ročníka vek 6 rokov?

V tom prípade sa zamestnaní rodičia budú musieť rozhodnúť, či chcú naďalej dostávať obedy zadarmo, alebo radšej zvýšený daňový bonus. Ak chcú obedy zadarmo, musia predložiť materskej škole prehlásenie, že nie sú poberateľmi zvýšeného daňového bonusu.

Deti vo veku od 6 do 15 rokov – rodičia bez práce

Nezamestnaní rodičia a poberatelia dôchodku dostávajú iba príspevok na obedy pre dieťa. Ten ide priamo na účet zriaďovateľa, teda základnej školy.

Deti vo veku od 6 do 15 rokov – zamestnaní a podnikajúci rodičia

V tomto prípade prichádza najväčšia zmena. Rodičia si majú vybrať medzi príspevkom na obed a daňovým bonusom. Ak si vyberú príspevok na stravu, tak im zaniká nárok na akýkoľvek daňový bonus – nemôžu žiadať teda ani základný vo výške 23, 22 eur. Pokiaľ sa rozhodnete pre obedy zadarmo, musíte základnej škole predložiť čestné prehlásenie, že nie ste poberateľmi zvýšeného daňového bonusu. Keď sa naopak rozhodnete pre daňový bonus, nemusíte robiť nič, pretože ten vám plynie automaticky.

Čo je pre vás výhodnejšie?

Pre zamestnaných a podnikajúcich rodičov je výhodnejšie zostať pri zvýhodnenom daňovom bonuse. Jeho výška je totiž 39,47 eur. Príspevok na obedy zadarmo je aktuálne 1,3 eur na jeden školský deň. Ak je v danom mesiaci dieťa v škole len 20 dní, tak by mu štát prispel na stravu 26 eur. Ani keby ste dosiahli maximálny možný počet 23 vyučovacích dní, ani tak sa príspevok na stravu nedorovná zvýšenému daňovému bonusu. V tom prípade by štát prispel na dieťa maximálne 29,9 eur. Aj vtedy platí, že pri príspevku na obedy ho dostáva priamo zriaďovateľ, teda základná škola.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
    Ul. Železničný riadok 3,
    054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

Fotogaléria

© JaS Comp, Levoča